Monday, May 28, 2012

infrastruktur internet

Definisi:
       - lebih kepada susun lapis atau membentuk satu herarki..

> bermula daripada:
      - Sebuah komputer kepada LAN
      - LAN kpd ISP
      - ISP kpd WWW

> perkara penting dalam mendapatkan internet...
  i. komputer
 ii. web browser
iii. internet access

Internet Protocol (IP)
- almt kmputer atau peranti rangkaian. contoh " 192.168.1.100" yang terdapat dalam IP. tiap2 mesin komputer mmpunyai nombor uniknya yang tersendiri. ia dijadikan dalam bentuk perpuluhan kerana ingin memudahkan para pengguna mengingati IP tersebut. IP terbahagi kepada empat bahagian yang dikenali sebagai octect. namun jika dilihat dalam bentuk binary ia akan menjadi lapan dan apabila kesemuanya ditambah akan menjadi 32 bit.


alamat2 ini adalah sama seperti yang digunakan dirumah dan apa y mbnrkan data utk smpai kedestinasinya.
terdapat lima kelas IP yang biasanya digunakan. antaranya ialah:
ISP
 - ialah sebuah organisasi yang memberikan perkhidmatan internet.
 -ia juga bleh disambung secara terus kepada pelanggan dgn mnggunakan cooper wires, wireless, ataupu penyambung fiber-optic.

klasifikasi ISP
- akses pembekal
- hosting ISP
- Transit ISP
- Virtual ISP
- Free ISP

HTTP (hypertext transfer protocol)
- protokol komunikasi TCP/IP y dgunaan utk menghantar hampir semua fail dan data yang lain., secara kolektif sebagai sumber pada World Wide Web (www). ia juga boleh menjadi fail HTML , fail imej, keptusan pertanyaan atau apa sahaja. TCP/IP berasaskan dengan kelajuan dan saiz yang diperlukan untuk diedarkan.

 antara 3 kompenen dalam HTTP:

a. HTTP tnpa smbungan : selepas permintaan dibuat, pelanggan mesti mewujudkan semula sambungan selepas ia memproses permintaan ini.

b. HTTP adalah media bebas : apa sahaja jenis data boleh dihantar melalui HTTP.

c. HTTP adalah tidak bertempat : pelayan dan pelanggan akan mengetahui antara satu sama lain hanya dalam permintaan sahaja. slps itu maklumat tidak dapat dikekalkan oleh pelayan mahunpun pelanggan di laman web.