Friday, March 9, 2012

pengenalan kepada telekomunikasi dan rangkaian (networking)

telekomunikasi.


- komunikasi eltronik j.jauh. (satu atau dua hala)
*jenis maklumat y dhntar
       > suara dan muzik
       > gmbar dan animasi
       > fail komputer 
       > aplikasi
       > telegraf


cth telekomunikasi:
i. telegraf
ii. telefon
iii. sms
iv. internet